Om een vlotte en kwaliteitsvolle praktijkvoering te kunnen realiseren, hebben wij uw medewerking nodig.

Gelieve de raadplegingen zo weinig mogelijk te verstoren met de telefoon.

De telefoon is als communicatiemiddel onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook zeer storend zijn.

Elk telefonisch contact met de dokter zelf verstoort de afspraak van dat moment. Dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden, én het betekent vertraging voor alle volgende afspraken. Daarom vragen we u :

  • Bel voor afspraken en huisbezoeken, evenals  voor vragen en mededelingen tijdens de secretariaatsuren van 8u tot 12u en van 14u tot 18u.
  • Beperk de telefonische contacten met de dokter zelf tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen.

Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten maakt u best een afspraak. Een telefonische raadpleging is niet mogelijk om meerdere redenen.

Vraag de nodige voorschriften en attesten tijdens uw consultatie of huisbezoek.

De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle.

Bij een afspraak of huisbezoek geeft de arts voldoende voorschriften mee tot de volgende controle. Het bekomen van een medicatievoorschrift los van een afspraak of huisbezoek wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan.

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor :

  • Een voorschrift voor een behandeling vb. kinesitherapie
  • De aanvraag van een onderzoek vb. radiografie
  • Het invullen van allerhande attesten vb. sportattest

Maak hiervoor tijdig een afspraak.

De arts kan slechts een afwezigheidsattest opmaken als hij/zij de patiënt heeft onderzocht.