Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Omdat we in de praktijkruimte over uw dossier beschikken en betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden hebben, vragen  wij u om indien mogelijk naar de praktijk te komen.

Bel 056/68 07 54 om een huisbezoek aan te vragen.

Vermeld steeds duidelijk uw naam en adres en ook uw telefoonnummer.  Een korte omschrijving van uw probleem kan nuttig zijn. Heeft u een voorkeur voor één van de dokters,  mag u dat vermelden. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.

Hoe later op de dag u een huisbezoek aanvraagt, hoe moeilijker het is om dat huisbezoek nog in te plannen in de agenda. Vraag een huisbezoek bij voorkeur voor 11 u aan.