In onze praktijk werken we met 3 dokters samen op het volgend adres : Stijn Streuvelslaan 30 te Avelgem.

Alle dokters zijn geconventioneerd en werken aan dezelfde tarieven.

Binnen de praktijk maken we gebruik van één erkend elektronisch medisch dossier. Informatie op papier wordt bijgehouden in één gemeenschappelijk archief.

Elke dokter van de praktijk heeft inzage in uw medisch dossier en is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim.  Ook de praktijkassistente moet het medisch geheim respecteren.

Wij nemen alle beslissingen over de praktijk  in overleg. Op regelmatige tijdstippen delen wij medische kennis en praktijkervaringen met elkaar.

In een gezamelijke agenda voorzien we raadplegingen op afspraak. We reserveren daarbij elke dag afspraken voor acuut zieke patiënten. Elke weekdag is er ook tijd voor huisbezoeken.

We streven ernaar om de vrije artsenkeuze van de patiënten te respecteren, binnen de mogelijkheden van onze gezamelijke agenda. Het aantal afspraken en huisbezoeken dat elke arts individueel kan doen, is niet onbeperkt!