Het praktijksecretariaat is bereikbaar op het telefoonnummer 056/68 07 54 van 8u tot 12u  en van 14u tot 18u .

Onze praktijkassistenten zullen voor u een afspraak vastleggen of annuleren, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan de dokters. Indien het noodzakelijk is om een dokter persoonlijk te spreken, wordt u doorverbonden.

Voorschriften en attesten kan u niet verkrijgen via het secretariaat !

De inname van medicatie op doktersvoorschrift vereist een regelmatige medische controle. Het bekomen van een voorschrift los van een afspraak of huisbezoek wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Ook een voorschrift voor een behandeling (vb kine), een onderzoek (vb radiografie) en allerhande attesten vergen een contact met  de dokter zelf.